Workshops dag 2 - Accent Grijs | 30 november 2017

 

11.40   Workshopronde 1 
    Maak uw keuze uit een van deze workshops
     
    1.1 Kennis is kracht
   
Met de juiste kennis op de juiste plaats op de juiste tijd, kan je alle taken aan. Die ideale situatie doet zich zelden voor. En toch kun je ervoor zorgen. Hoe? Door samen een kennisstrategie op te stellen en uit te voeren. Dat is niet ingewikkeld. Annemiek Tubbing (Odin Kennismanagement) helpt u daarbij. Aan de hand van een relatief nieuwe taak - de grijze milieuvergunning of melding met groene aspecten (bijv. de sloop of isolatie van een gebouw waar vleermuizen zitten) of juist het ontbreken ervan – zult u elkaar helpen bij het bepalen van de wijze waarop u uw ideale kennispositie kunt bereiken om deze taak goed uit te voeren.
 
Deze workshop is bedoeld voor handhavers, vergunningverleners/beleidsmedewerkers en teamleiders. De kracht is om het samen te doen. Het is niet belangrijk of u iets weet over de ‘grijs/groene vergunning/melding’. Het is slechts een voorbeeld van een van de vele (nieuwe) taken.

Annemiek Tubbing, Jurist en kennismanager Odin Kennismanagement
     
    1.2 XTC: dumping van afval in het buitengebied
   
In deze workshop willen het Nederlands Forensisch Instituut en de Politie u meenemen in de wereld van de dumping van afval die voorkomt uit deze xtc dumping. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt als BOA een belangrijke rol in betekenen. We hopen u dat u hierna de dumpingplek beter kunt benaderen.

Klaas Redder, Expert, Landelijke Eenheid, Politie
Marion Stelling, Wetenschappelijk onderzoeker Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Anita Biezeman, Forensisch milieuonderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
     
    1.3 Problemen met naleving? Gebruik het Interventiekompas!
   

Maak kennis met de nieuwe gedragsanalyse tool voor toezicht en handhaving. Met het Interventiekompas krijg je Inzicht in de beweegredenen en het gedrag van je ondertoezichtstaanden. Ontdek aan welke knoppen je kunt draaien om het gedrag in de goede richting te krijgen. Dúrf samen met betrokken partijen een andere weg in te slaan en te gaan doen wat nodig is om naleving te vergroten.

Miriam Adriaanse, adviseur Nalevingsexpertise, werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

     
    1.4 Recht op raadsman bij verhoor
    Door recente wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering heeft iedere Boa te maken gekregen met strengere eisen aan het verdachtenverhoor. Meer verplichtingen ten aanzien van de vastlegging in het proces-verbaal, meer rechten voor de verdachte en tot slot de actieve deelname van een raadsman aan het verdachtenverhoor. Daar waar de raadsman voor de politie een bekende figuur is in het opsporingsonderzoek, is die dat voor de Boa juist niet. Hoe ga je met een raadsman om, hoe is het verhoor ingericht, waar liggen de grenzen? In deze workshop verkennen we de nieuwe situatie en kijken we naar mogelijkheden voor uw praktijk.

Rien Verstallen
, VerstallenMileutrainingen
     
    1.5 Inspectieview Milieu: betere samenwerking door informatie-uitwisseling
    Met Inspectieview Milieu hebben milieuhandhavende instanties een instrument in handen om inspectie-informatie te delen. Naast een aantal rijksinspecties, zijn er 14 omgevingsdiensten aangesloten. Later zullen de waterschappen en veiligheidsregio's aansluiten. Inspectieview Milieu is verankerd in de VTH wet, die zal opgaan in de omgevingswet. Na een korte presentatie en demo, gaan we op zoek naar wensen uit het werkveld voor Inspectieview.

Ger de Boer, Stelselmanager Inspectieview Annelies van Oversteeg, Implementatiemanager Inspectieview
Ralph Puister, Functioneel Beheer Inspectieview
     
    1.6 "Toen waren er nog maar vier opslagtanks"
    Praktijkcasus ‘samenwerking milieuhandhaving’ aan de hand van een crisissituatie
Binnen een nieuwe inrichting staan vijf opslagtanks en deze zijn pas enkele weken in gebruik. Vlak nadat de inhoud is overgeladen vanuit een binnenvaarttanker naar een opslagtank zakt deze opslagtank met 1750 kuub vloeibare kunstmest op vrijdagavond, bij een buitentemperatuur van -11 graden Celsius, als een plumpudding in elkaar. Een “tsunami” van urean, een mengsel van ammoniumnitraat, stikstof en ureumstikstof, slaat over de keermuurvang van de opvangbak en vervolgens over het naast gelegen terrein en het oppervlaktewater in. Diverse hulpdiensten rukken uit en ook jouw pieper gaat af…
Geert Wieggers bespreekt met u aan de hand van dit daadwerkelijk gebeurde incident hoe te handelen bij een crisis en geeft tips voor versterken van samenwerking.

Geert Wieggers, Senior Adviseur Handhaving (Water), Rijkswaterstaat Oost Nederland
     
13.45   Workshopronde 2
     
    2.1 Wet Natuurbescherming
   
Onlangs is de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet van 1998 vervangen door de Wet Natuurbescherming. Tijdens deze sessie wordt u op boeiende wijze verteld wat er is veranderd. Waar op te letten en ook waar u rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Er zal aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd worden wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.
 
Klaas Redder, Expert, Landelijke Eenheid, Politie
Gerrit Hobbelink, Docent PDM Academie
     
    2.2 Het screenen van een BOA; de afwegingen en dilemma's
    In deze workshop neemt screeningsautoriteit Justis u mee in het uitvoeren van betrouwbaarheidsonderzoeken ten aanzien van BOA’s. U kruipt  in de huid van een Justis-medewerker die een betrouwbaarheidsscreening uitvoert. We laten je voelen  en ervaren  tegen welke dilemma’s je aanloopt en welke afwegingen Justis maakt. Dat doen we aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Zeeger Beukenhorst, sr. Medewerker behandelen en ontwikkelen, Justis
Marcel Aberson, Mederwerker behandelen en ontwikkelen, Justis
     
    2.3 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) in relatie tot het vastleggen en delen van strafrechtelijke persoonsgegevens 
    Waar moet ik als BOA rekening mee houden en wat kan ik delen met mijn werkgever/ mede-BOA’s/ politie en anderen? Wat mag ik niet delen en waarom niet? Wat leg ik vast en hoe ga ik hiermee om? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we hierover in gesprek gaan met de deelnemers.

Vera Aberson, Accountmanager, Natuurnetwerk
     
    2.4 Recht op raadsman bij verhoor
    Door recente wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering heeft iedere Boa te maken gekregen met strengere eisen aan het verdachtenverhoor. Meer verplichtingen ten aanzien van de vastlegging in het proces-verbaal, meer rechten voor de verdachte en tot slot de actieve deelname van een raadsman aan het verdachtenverhoor. Daar waar de raadsman voor de politie een bekende figuur is in het opsporingsonderzoek, is die dat voor de Boa juist niet. Hoe ga je met een raadsman om, hoe is het verhoor ingericht, waar liggen de grenzen? In deze workshop verkennen we de nieuwe situatie en kijken we naar mogelijkheden voor uw praktijk.

Rien Verstallen
, VerstallenMilieutrainingen
     
    2.5 "BOA bij evenementen als Kop van Jut? Nee bedankt!"
   
Bij het beveiligen van grote en kleine evenementen –van jaarmarkt tot buurtbarbecue- komt steeds meer druk te liggen op de aanwezige BOA’s. Toezicht, controle, overleg met ketenpartners, direct contact met het (soms lastige en/of beschonken) publiek, het hoort er allemaal bij. Voor evenementen is vaak veel belangstelling, en als er iets misgaat is dat meteen groot nieuws. Hoe voorkom je nou dat je als BOA de Kop van Jut wordt? Wat zijn de grenzen van je bevoegdheden en hoe kun je handelen bij calamiteiten, of beter nog: die zien te voorkomen? In deze workshop krijgt u praktische handvatten. 
 
Robrecht Baving, Hoofd Ontwikkeling Advies & Kwaliteit, TSC en docent SPV
     
    2.6 Informatiedeling en samenwerken bij milieucontroles op het water, het land en vanuit de lucht
    Aan de hand van praktijkvoorbeelden, worden diverse vormen van multidisciplinaire samenwerking gepresenteerd bij milieucontroles op het water, het land en met name vanuit de lucht. Welke partners zijn betrokken? Hoe verloopt de afstemming tussen het bestuurlijk en strafrechtelijk optreden? Wat is mogelijk op het gebied van informatiedeling? Wat is hierbij de toegevoegde waarde van het boordsysteem in de helikopter, die het mogelijk maakt incidenten en waarnemingen vast te leggen vanuit de helikopter en direct via een server naar de grond te verzenden? 

Peter Roumen, Senior adviseur handhaving, Rijkswaterstaat Zuid Nederland
     
15.00   Workshopronde 3
     
    3.1 XTC: dumping van afval in het buitengebied
    In deze workshop willen het Nederlands Forensisch Instituut en de Politie u meenemen in de wereld van de dumping van afval die voorkomt uit deze xtc dumping. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt als BOA een belangrijke rol in betekenen. We hopen u dat u hierna de dumpingplek beter kunt benaderen.
 
Klaas Redder, Expert, Landelijke Eenheid, Politie
Marion Stelling, Wetenschappelijk onderzoeker Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Anita Biezeman, Forensisch milieuonderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
     
    3.2 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) in relatie tot het vastleggen en delen van strafrechtelijke persoonsgegevens 
    De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) in relatie tot het vastleggen en delen van strafrechtelijke persoonsgegevens Waar moet ik als BOA rekening mee houden en wat kan ik delen met mijn werkgever/ mede-BOA’s/ politie en anderen? Wat mag ik niet delen en waarom niet? Wat leg ik vast en hoe ga ik hiermee om? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we hierover in gesprek gaan met de deelnemers.

Vera Aberson, Accountmanager, Natuurnetwerk
     
    3.3 Kennis is kracht 
   
Met de juiste kennis op de juiste plaats op de juiste tijd, kan je alle taken aan. Die ideale situatie doet zich zelden voor. En toch kun je ervoor zorgen. Hoe? Door samen een kennisstrategie op te stellen en uit te voeren. Dat is niet ingewikkeld. Annemiek Tubbing (Odin Kennismanagement) helpt u daarbij. Aan de hand van een relatief nieuwe taak - de grijze milieuvergunning of melding met groene aspecten (bijv. de sloop of isolatie van een gebouw waar vleermuizen zitten) of juist het ontbreken ervan – zult u elkaar helpen bij het bepalen van de wijze waarop u uw ideale kennispositie kunt bereiken om deze taak goed uit te voeren.
 
Deze workshop is bedoeld voor handhavers, vergunningverleners/beleidsmedewerkers en teamleiders. De kracht is om het samen te doen. Het is niet belangrijk of u iets weet over de ‘grijs/groene vergunning/melding’. Het is slechts een voorbeeld van een van de vele (nieuwe) taken.

Annemiek Tubbing, Jurist en kennismanager Odin Kennismanagement
     
    3.4 Samenwerking en integratie BOA(HTV)-onderwijs en de praktijk
   

Hoe vergroot je de samenhang tussen onderwijs en beroepspraktijk? Zowel studenten en docenten hebben hierin een grote rol: studenten door het participeren in praktijkprojecten en docenten werken mee in de praktijk als handhaver/boa. 
Hoe creëert het Expertisecentrum HTV met onderwijs en beroepspraktijk een win-win situatie en welke resultaten heeft dat tot nu opgeleverd? 

In deze workshop hoort u hoe het Expertisecentrum HTV met docenten en studenten van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort en andere stakeholders samenwerken in de beroepspraktijk en wat de resultaten en leerpunten zijn.

Jelleke van Beek, Projectleider, Expertisecentrum Handhaving Toezicht en Veiligheid, een initiatief van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort
Douwe Manders, Stagiair, Expertisecentrum HTV voor zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde

     
    3.5 Gespreks-(verhoor-)techniek (Max. aantal deelnemers 15)
   
De workshop wordt gegeven door twee verhoorcoaches van de ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen en Opsporingsdienst)
Een laagdrempelige workshop waarbij praktische toepassing van gesprek – en/of verhoortechnieken centraal staat. Met kleine praktijkoefeningen gericht op  het stellen van open vragen, het doorvragen, en  themagericht vragen  aan de hand van een vooraf bepaald doel wordt de BOA voorzien van bagage om in zijn of haar werk doelmatiger een gesprek / verhoor aan te gaan.

Suzanne Joskin, Verhoorcoach, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen en Opsporingsdienst
Ben Ruiterman, Rechercheur/ Verhoorcoach, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen en Opsporingsdienst
     
16.15   Napraten met een hapje en een drankje